Tine Brager Hynne – Rosenterapeut, Psykosynteseterapeut og yogalærer

Tine gir behandlinger tirsdager på No5. Ta gjerne kontakt for en prat, eller for å bestille time. Telefon: 99090407, e-post: tine@rosentine.no. Hjemmeside: www.rosentine.no

Tine er utdannet Rosenterapeut, Psykosynteseterapeut, og yogalærer. Hun er også veileder i bruk av eteriske oljer. Hun har drevet egen praksis siden 2008. Tine har jobbet og jobber fortsatt med døve, hørselshemmede og døvblinde. Det har hun gjort i over 20 år.

Da ulike helseutfordringer kom for flere år siden, erfarte Tine at endringer i kosthold, livsstil og prioriteringer gjorde positive utslag. Dette er også noe hun brenner for å dele med andre i lignende situasjoner. Tine jobber som terapeut, og ser det som sin livsoppgave å bidra med at de hun møter også vil finne sin vei og sitt potensiale som seg selv.

Rosenmetoden
Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Rosenmetoden kan gi deg:

  • Dyp avspenning og friere pust
  • Bedre kontakt med dine følelser og behov
  • Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
  • Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
  • Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
  • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

AromaTouch
AromaTouch er en metode der vi bruker 8 ulike 100% rene eteriske oljer av høy kvalitet på rygg, nakke, ører, hode og føtter. Det er en forsiktig og rolig massasjeform med lette strykninger. Det kan bidra med å gjenopprette homeostase og minimere effekten av det ytre og indre stresset. Behandlingen arbeider hovedsakelig på 4 områder: redusere stress, styrke immunsystemet, begrense inflammasjoner og fremme homeostase – alle de selvhelende prosessene vi alle har tilgang til i oss selv.
AromaTouch virker inn på oss fysisk, emosjonelt, mentalt og sjelelig.

Eteriske oljer
Eteriske oljer er i vinden, og mange har oppdaget hvordan de rene, naturlige og kraftfulle dråpene styrker kroppen, helsen, følelsene og tankene. Tine har oppdaget eteriske oljer via yogalæreren Ateeka, og har brukt dem daglig i snart tre år. Med fantastisk effekt.
Tine veileder i hvilke oljer som kan være aktuelle for den enkelte.

Psykosyntese
Psykosyntese er en praktisk psykologi med et sjelelig perspektiv. Grunnsynet er at vi er unike skapninger med vilje til å være og til å uttrykke vårt unike jeg. Den har som mål å utvikle vår kjennskap til oss selv, vår vilje og kjærlighet og det meningsfulle i livet og arbeidet.

Psykosyntese støtter oss i å få kontakt med vår dypeste essens, og følelsen av mening i livet. Psykosyntese kalles også «the art of relationship». Alle metoder og redskaper har som mål å trene på tydelig kommunikasjon, og skape ekte relasjoner til seg selv og andre. Psykosyntesen er en del av den transpersonlige psykologien. Dette innebærer et holistisk syn, som inkluderer både det vitenskapelige og det åndelige perspektivet på mennesket. Psykosyntesen omfatter hele mennesket: kropp, følelser, intellekt og sjel.

Hovedfokuset er på å styrke det friske i hvert individ, og på tilliten til individets egen kraft. Vilje og eget ansvar er viktige begrep. Viljen er ifølge Roberto Assagioli psykens mest sentrale funksjon. Den utviklede viljen gir en opplevelse av indre frihet.

Personlig psykosyntese handler om å finne sitt senter. Kjernen i psykosyntese er teorien om et jeg, det senteret i alle mennesker som ikke dømmer eller vurderer, men som ser og bekrefter. Gjennom å utvikle bevissthet om dette senteret kan vi med vilje og kjærlighet styre våre ulike behov og deler, det vi kaller delpersonligheter. Det blir da enklere å balansere motstridende følelser og impulser. En av de grunnleggende metodene i psykosyntese er å utvikle bevisst tilstedeværelse, det som i dag populært kalles for «mindfulness».

90 75 96 27
post@no5.no